OMSCHRIJVING HYPOTHEEKADVIES

KvK-nummer: 34101860 |  Afm-nummer: 12009611 | Rechtsvorm: VOF

Göransson Assurantiën

 
Een eigen huis kopen of een hypotheek oversluiten is een belangrijke financiële beslissing. Deskundig en goed hypotheekadvies is daarbij belangrijk. Bij Göransson Assurantiën bent u  hiervoor aan het juiste adres. Graag geven we u inzicht in de acties die  we met u doorlopen om de juiste hypotheek te vinden. 1. Kennismaking Het adviesproces begint met de kennismaking tussen de adviseur van Göransson Assurantiën en u als consument. De adviseur inventariseert op hoofdlijnen de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie van de consument. In deze fase is het van belang erachter te komen of de adviseur wat voor u kan betekenen. Verder informeert de adviseur u ook over de inhoud van zijn dienstverlening (adviseren, bemiddelen en nazorg) en de kosten van de werkzaamheden. 2. Beeldvorming Inventarisatie Wanneer zowel u als de adviseur besluiten om samen het totale adviestraject in te gaan, volgt de fase van de beeldvorming. In deze fase gaat de adviseur verder met inventariseren, maar wel op een veel gedetailleerder niveau dan bij de kennismaking. Hij wint bij u informatie in over uw kennis en ervaring op het gebied van hypothecair krediet. Daarnaast inventariseert de adviseur de financiële positie, de doelstelling en de risicobereidheid van u. De adviseur zal in deze fase alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van u die nodig zijn om een passend hypotheekadvies te geven, aan bod laten komen. Het is erg belangrijk dat de adviseur tijdens deze fase over al u relevante gegevens beschikt. Analyse In de fase van analyse vertaalt de adviseur de relevante informatie over u naar de mogelijkheden voor een hypotheek.   3. Oplossing (advies) In de fase van de oplossing geeft de adviseur op basis van alle verzamelde informatie aan welke hypotheekconstructie goed aansluit op de uitkomsten van de analyses zoals die gemaakt zijn. De adviseur zal hierbij ook rekening houden met alle relevante fiscale aspecten. De adviseur zorgt ervoor dat het advies aansluit op de doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring van de consument. 4. Nazorg Als het advies door u als consument wordt opgevolgd, dan geeft Göransson Assurantiën gedurende de looptijd indien noodzakelijk of wenselijk, nazorg.

OMSCHRIJVING HYPOTHEEKADVIES

KvK-nummer: 34101860 |  Afm-nummer: 12009611 | Rechtsvorm: VOF

Göransson Assurantiën

 Administraties  Verzekeringen  Financieringen  Hypotheken
Een eigen huis kopen of een hypotheek oversluiten is een belangrijke financiële beslissing. Deskundig en goed hypotheekadvies is daarbij belangrijk. Bij Göransson Assurantiën bent u  hiervoor aan het juiste adres. Graag geven we u inzicht in de acties die  we met u doorlopen om de juiste hypotheek te vinden. 1. Kennismaking Het adviesproces begint met de kennismaking tussen de adviseur van Göransson Assurantiën en u als consument. De adviseur inventariseert op hoofdlijnen de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie van de consument. In deze fase is het van belang erachter te komen of de adviseur wat voor u kan betekenen. Verder informeert de adviseur u ook over de inhoud van zijn dienstverlening (adviseren, bemiddelen en nazorg) en de kosten van de werkzaamheden. 2. Beeldvorming Inventarisatie Wanneer zowel u als de adviseur besluiten om samen het totale adviestraject in te gaan, volgt de fase van de beeldvorming. In deze fase gaat de adviseur verder met inventariseren, maar wel op een veel gedetailleerder niveau dan bij de kennismaking. Hij wint bij u informatie in over uw kennis en ervaring op het gebied van hypothecair krediet. Daarnaast inventariseert de adviseur de financiële positie, de doelstelling en de risicobereidheid van u. De adviseur zal in deze fase alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van u die nodig zijn om een passend hypotheekadvies te geven, aan bod laten komen. Het is erg belangrijk dat de adviseur tijdens deze fase over al u relevante gegevens beschikt. Analyse In de fase van analyse vertaalt de adviseur de relevante informatie over u naar de mogelijkheden voor een hypotheek.   3. Oplossing (advies) In de fase van de oplossing geeft de adviseur op basis van alle verzamelde informatie aan welke hypotheekconstructie goed aansluit op de uitkomsten van de analyses zoals die gemaakt zijn. De adviseur zal hierbij ook rekening houden met alle relevante fiscale aspecten. De adviseur zorgt ervoor dat het advies aansluit op de doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring van de consument. 4. Nazorg Als het advies door u als consument wordt opgevolgd, dan geeft Göransson Assurantiën gedurende de looptijd indien noodzakelijk of wenselijk, nazorg.